1 / 7

Foto: Karel Veselý

turisté prochází vrcholovými mechovitými balvany

POZVÁNKA NA HRANÁČ 2019

Přechod vrcholu Břidličný vrch

... ... ... ... ... ... ...