Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Mostecko

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

O ČEM PÍŠE:

VRCH BOŘEŇ

Znělcová hora sopečného původu

Výška: 539 m n. m.

Vrchol turisticky přístupný

Kruhový rozhled

Národní přírodní rezervace

Naučná stezka Bořeň

Lokalita: Mostecko - Ústecký kraj

Destinace: České středohoří

Výchozí místo: Bílina

VRCH BOŘEŇ

Znělcová hora sopečného původu • Výška: 539 m n. m. • Vrchol turisticky přístupný • Kruhový rozhled • Národní přírodní rezervace • Naučná stezka Bořeň • Lokalita: Mostecko - Ústecký kraj • Destinace: České středohoří • Výchozí místo: Bílina

NAŠE TIPY:

TIC News

Za posledním puchýřem 2022

Depandance Bušeranda Janov

Publikováno: 04.1.2020

AKTUALIZACE: 14.2.2022

Hory - vrcholy

Rubrika: Hory - vrcholy

Region: Mostecko • Destinace: České středohoří

VÝSTUP NA BOŘEŇ

Nad městem Bílina se vypíná nejkrásnější hora Podkrušnohoří

Bořeň - monument vytvořený dávnou vulkanickou činností a pozdější věkovitou erozí, je v mnoha turistických průvodcích hodnocena jako nejkrásnější skalní krajinný útvar severních Čech. Svou zajímavostí obstojí Bořeň se svou nevýraznou výškou (539 m n. m.) i v evropském měřítku jako jeden z největších znělcových monumentů na našem kontinentu.

Charakteristická silueta Bořně ze směru od Bíliny.

Foto: Martin Zíka

Charakteristická silueta Bořně ze směru od Bíliny.

Přestože je Bořeň téměř ze všech stran obklopen krajinou výrazně znásilněnou dobýváním hnědého uhlí a průmyslovými areály, má velkou hodnotu i jako přírodně cenná lokalita s výskytem mnoha chráněných druhů. Proto je hora samotná a její blízké okolí vyhlášena národní přírodní rezervací s velkým výskytem zvláště chráněných druhů ptáků, drobných živočichů a rostlin (výr velký, užovka hladká, koniklec luční, hvězdnice alpská). Botanickým unikátem na Bořni je zejména místo zvané Liběšická stráň.

BOŘEŇ OBÝVALI LIDÉ ODPRADÁVNA

Díky tomu, že je vrchol Bořně turisticky přístupný po značené stezce, která je rovněž stezkou naučnou, může se návštěvník za dobré viditelnosti pokochat skvělým výhledem, což je ostatně důvod hojné návštěvnosti tohoto místa. I když se kopec samotný nachází již mimo území CHKO České středohoří, je možné z něj spatřit většinu významných vrcholů této oblasti a samozřejmě i velkou část hřebene Krušných hor. Vrch Bořeň jakožto dobře chráněná přirozená pozorovatelna byl lidmi oblíben už v dávné minulosti. Archeologové zde například objevili pozůstatky sídliště knovízské kultury z doby kolem tisíce let před naším letopočtem.

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA BÍLINA

K Bořni vede (zatím) pouze jedna značená turistická trasa (zelená) od železniční stanice Bílina, která vytváří atraktivní výletní ohruh. Historické jádro města Bílina je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Historie Bíliny má počátky v dávné minulosti, zmínku najdeme už v Kosmově kronice, neb ta zmiňuje, že zde stál přemyslovský správní hrad. Žel moderní dějiny spjaté s hektickým rozvojem průmyslu dalo charakteru města a jeho okolí pořádně zabrat.

VZHŮRU PO ZELENÉ!

Z vlakového nádraží v Bílině se tedy k Bořni vydáme po zelené turistické značce, která se občas ztrácí (bylo by vhodné doznačit), směrem k náměstí (kde se mi nepodařilo zaregistrovat turistický rozcestník), ale s pomocí mapy jsem cestu z města vypátral. Za náměstím je už trasa značená dobře, ostatně výrazná silueta Bořně je sama o sobě výborným navigačním prostředkem. Po chvíli se ocitáme na pastvinách a v lesíku, který byl, podle skladby stromů, kdysi v dávných dobách asi sadem.

BOŘEŇ - MALÝ KOUSEK ALP

Kamenitou stezku klikatící se mezi skalkami k vrcholu si náležitě vychutnávám. Najednou mám pocit, že jsem se na chvilku ocitl někde v Alpách. Některé druhy rostlin, zachované zde od doby ledové, tento příměr rovněž potvrzují. Taktéž nabízející se výhledy stojí často za zastavení, stejně jako panely naučné stezky, z nichž lze načerpat zajímavé poučení. Skvělý dojem kazí pouze pozůstatky po prasovýletnících, kteří byli z výstupu na kopec natolik vysíleni, že obaly od sušenek a iontových nápojů už nemohli dále unést.

NA VRCHOLU BOŘNĚ

Asi za čtvrt hodinky od rozcestníku pod odbočkou k vrcholu se zdatnější turista ocitá na skalní plošince s vrcholovou knihou a může s mapou identifikovat mnohé zajímavé vizuální cíle. Kromě zmíněných kopců a hřbetů Českého středohoří máme jako na dlani z ptačí perspektivy celou Bílinu . Na protější straně se dosud vyjímá lomem ukusovaný Želenický vrch a za ním kopec Zlatník, dnes již také naštěstí vyhlášen jako národní přírodní rezervace. Škoda, že tyto kopce zatím nespojuje turistická trasa, která by byla určitě velmi navštěvovaná pro svou atraktivnost.

PRŮMYSLOVÁ ROMANTIKA

Výhledy z Bořně se budou líbit také lidem, kteří mají rádi industriál jakožto výdobytek průmyslové revoluce. Zvláště za mrazivého počasí nelze přehlédnout oblačný sloupec nad monumentální chladící věží elektrárny Ledvice, v jejímž areálu je mimochodem nejvyšší rozhledna České republiky. Z té je vidět nejníže položený bod naší země v kráteru gigantického hnědouhelného dolu, který zbaštil již několik zdejších obcí. Ještě lépe lze tuto měsíční krajinu obdivovat z vrchu Kaňkov, kam taktéž vede turistická trasa (červená).

LÁZNĚ KYSELKA NABÍZÍ VÝLETNÍKŮM MUZEUM

Sestup z Bořně je rychlý, zanedlouho nás zelená značka dovede k chatě Pod Bořeněm, o které si ale netroufám prohlásit, že je turistická, neboť její neutěšené okolí mne od záměru nahlédnout dovnitř spolehlivě odradilo. Raději se vydáváme pěšinou dál údolím říčky Bíliny k pěkně rekonstruovanému areálu Bílinské Kyselky, kde je možné navštívit muzeum mineralogie, geologie a balneologie. Zde už můžete vyčkat na vlak na zastávce Bílina - Kyselka, nebo ještě vyrazit po červené na Kaňkov (6 km tam a zpět) či se projít podél vody k centru města a dát si něco „do zobáčku“ po opravdu pěkném výletě.

POTENCIÁL PRO CESTOVNÍ RUCH

Hora Bořeň, skloňována jako ten Bořeň, zanechá v každém turistovi určitě skvělý dojem. Rád bych zde někdy absolvoval komentovanou exkurzi s místoznalcem přírodovědcem. Mimochodem, strmé stěny Bořně lákají ku zdolávání též vertikální turisty - horolezce. Četné skalní útvary mají zajímavé názvy - například „Poslední pilíř" (pro lezce končící kariéru), „Biskupská stolice“ (která je asi míněna?), „Velké varhany“ (pro duchovně naladěné sportovce) či „Ďáblova kazatelna“ (pro opačnou stranu návštěvnického spektra).

Dříve, než se vydáte na tento fyzicky středně náročný cca půldenní výlet (okruh po zelené 8 km), doporučuji zájemcům nejprve si prostudovat zajímavé webové stránky, kterých pod klíčovým slovem Bořeň najdete na internetu hned několik.

Fotografie k článku:

Charakteristická silueta Bořně ze směru od Bíliny.

Foto: Martin Zíka

Charakteristická silueta Bořně ze směru od Bíliny.

Bořeň

Foto: Martin Zíka

Tento pohled na Bořeň mi připomenul film „Blízká setkání třetího druhu“.

Bořeň - Liběšická stráň.

Foto: Martin Zíka

Pěšina k vrcholu Bořně má okouzlující alpský charakter. V tomto místě protíná Liběšickou stráň.

Elektrárna Ledvice z Bořně

Foto: Martin Zíka

Elektrárna Ledvice z Bořně - gejzír jako na „Islandu“. V jejím areálu se nachází nejvyšší rozhledna v České republice.

Bořeň - výhled z vrcholu.

Foto: Martin Zíka

Kdysi obilnice Čech, která se za pár desítek let možná promění v rekreační krajinu plnou jezer. Alespoň taková je vize post industriální.

Vrch Kaňkov u Bíliny

Foto: Martin Zíka

Pohled na vrch Kaňkov, kam vede červená turistická trasa z Kyselky. Za ním rafinerie Záluží, vpravo kousek „velké jámy“.

Město Bílina z vrcholu Bořně.

Foto: Martin Zíka

Město Bílina z vrcholu Bořně.

Bořeň - vrcholová vyhlídka směrem k mostu.

Foto: Martin Zíka

Bořeň - zde končí zelená značka i naučná stezka. Výše již nelze. Před námi Želenický vrch, Zlatník, Špičák a na horizontu Hněvín nad městem Most.

Bořeň - vrcholová kniha.

Foto: Martin Zíka

Ještě jedna vrcholovka na Bořni. Ve schránce můžete zanechat vzkaz příštím generacím.

Národní přírodní rezervace Bořeň

Foto: Martin Zíka

Kolem Národní přírodní rezervace Bořeň vede naučná stezka.

Město Bílina - historické náměstí.

Foto: Martin Zíka

Na závěr výletu ještě můžete prozkoumat historické centrum Bíliny a její osvěžovny.


Dostupnost po značených trasách:

Na Bořeň vede zeleně značený 8 km okruh z Bíliny.


Kolem celé přírodní rezervace Bořeň vede stejnojmenná naučná stezka s odbočkou na vrchol.


Pozn.: O značené trasy v Ústeckém kraji pečují dobrovolní značkaři Klubu českých turistů.

Související odkazy:

MAPADALŠÍ INFO
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

Komentováno: 14.01.2020

Bořeň je asi to nejhezčí, co tady u nás máme. Kéž by se i jeho okolí jednou zase dalo do pořádku. Jana z Mostu

Komentováno: 04.12.2020

Díky značkařům KČT, kteří vyznačili letos novou trasu z Bíliny přes Radovesickou výsypku, je nyní možné dojít z Bořně přes Kostomlaty (hrad) až na Milešovku. Krásná trasa! Vašek

Komentováno: 02.08.2022

Více zajímavostí zde: www.bilina-fotogalerie.cz

ZA HRANICE vydej se dál

VODÁCKÁ AGENTURA A PŮJČOVNA LODÍ

Dobrodružství je tady! Obdivujte krásy labského kaňonu z hladiny řeky. Staňte se kapitány, plavčíky i účastníky jedinečného vodního pikniku!

NAVŠTÍVIT >>
Vodácká agentura a půjčovna lodí Za hranice vydej se dál

DALŠÍ ČLÁNKY Z REGIONU: České středohoří


MINIKEMP ROSALKA

KOMFORTNÍ ZÁZEMÍ PRO REKREACI NA STARÉ OLEŠCE V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

Malý kemp pensionu Rosalka poskytne vašemu táboření vše potřebné. K dispozici je přípojka na elektřinu, vodu, odpady, wifi, aj. V blízkosti kempu je velký rekreační rybník, restaurace, turistické trasy...

NAVŠTÍVIT >>
Minikemp Rosalka - Stará Oleška

CHALUPA MÁJA V JANOVĚ

UŽIJTE SI PARÁDNÍ DOVOLENOU S RODINOU NEBO PARTOU PŘÁTEL

Pronajměte si roubenku v srdci Českého Švýcarska - s terasou, bazénem, společenskou místností, vybavenou kuchyňkou...

NAVŠTÍVIT >>
Chalupa Mája - Janov u Hřenska

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: