Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecký kraj

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

O ČEM PÍŠE:

KOZÍ DRÁHA

Železniční trať č. 132

Úsek Děčín - Oldřichov u Duchcova

Délka: 40,3 km

Zahájení provozu: r. 1871

Provoz zrušen r. 2007

Obnovení provozu: snad květen 2020

Význam: potenciál pro cestovní ruch

Destinace: Krušné hory

KOZÍ DRÁHA

Železniční trať č. 132 • Úsek Děčín - Oldřichov u Duchcova • Délka: 40,3 km • Zahájení provozu: r. 1871 • Provoz zrušen r. 2007 • Obnovení provozu: snad květen 2020 • Význam: potenciál pro cestovní ruch • Destinace: Krušné hory

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 02.3.2020

AKTUALIZACE: 31.3.2020

Jinak zajímavé místo

Rubrika: Jinak zajímavé místo

Region: Ústecký kraj • Destinace: Krušné hory

KOZÍ DRÁHA JEŠTĚ LETOS?

Potenciál odstavené trati pod Děčínským Sněžníkem je pro cestovní ruch zajímavý

Kozí dráha - neboli železniční trať z Děčína do Oldřichova u Duchcova, je velké téma. V médiích i na sociálních sítích je „Kozina“ často diskutována a názorové střety zastánců obnovení provozu a jejich protivníků bývají zajímavé. Nedávno jsem se dozvěděl o záměru firmy KPT Rail začít po této trati znovu jezdit po vyřešení neutěšeného technického stavu. Termín obnovení provozu je překvapující. Květen letošního roku.

Zittauer Smallspurbahn - Žitavská úzkorozchodná dráha

Foto: Martin Zíka

Jako malý kluk si pamatuji, že po Kozí dráze jezdily vlaky tažené parní lokomotivou. Příležitostné jízdy s párou by nepochybně celou trať a její okolí brzy proslavily a staly by se jedním z turistických megahitů Ústeckého kraje. Na snímku je pro ilustraci Žitavská úzkorozchodná dráha.

Kritici obnovení provozu Kozí dráhy se často opírají o tvrzení, že pravidelný provoz na této trati není ekonomicky udržitelný. To je sice pádný argument, protože místní obyvatelstvo v nedávné době tuto trať využívalo skutečně minimálně, ovšem karta se začne obracet ve chvíli, kdy do hry vyneseme eso. Tím je rozvoj turistiky a cestovního ruchu. V tomto článku jsem se pokusil lehce zmapovat situaci právě z tohoto pohledu. Jak jinak v Turistickém magazínu.

OŽIVENÍ CESTOVNÍHO RUCHU - NOVÉ ŠANCE PRO LOKÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Obnovení železničního provozu na Kozí dráze by mohlo znamenat otevření nového prostoru pro úvahy jak oživit cestovní ruch a s ním související lokální ekonomiku okolního regionu. Aktuální situace místních živnostníků v této části Podkrušnohoří není jednoduchá. Věc se má tak, že bez dostatečného množství solventních turistů nelze udržet kvalitní služby. A naopak, bez kvalitních služeb nelze do regionu přilákat turistické návštěvníky. Kozí dráha se může stát právě tím faktorem, který pomůže tento gordický uzel rozetnout. Pokud začne přivážet hosty, postupně s nimi mohou začít vzkvétat i služby cestovnímu ruchu. Je to podobná situace, jako když do dříve velmi chudé oblasti italských Dolomit začali turisté přicházet díky novým silnicím a lanovkám. Jak víme, dnes tato oblast patří v Itálii naopak k mimořádně prosperujícím.

NĚMCI NA TURISTICKÝCH ŽELEZNICÍCH NEPRODĚLÁVAJÍ, ALE...

Pokud se chceme přesvědčit o funkčnosti určitého řešení, je vždy užitečné vidět praktický příklad, který již funguje. V tomto případě nemusíme pro příklad dobré praxe chodit daleko. V sousedním Sasku totiž dobře funguje celý systém železničních turistických tratí (některé i s pravidelným parním provozem). Tyto tratě by samy o sobě nemohly fungovat jen z peněz získaných prodejem jízdenek. Jde však o to, že na komoditu zvanou „železniční nostalgie“ jsou do regionu lákány velké počty turistů. Ti zde pak utrácejí v jiných službách (ubytování, gastro, sport, atrakce...), které zpětně generují prostředky potřebné na provoz a údržbu turistických železnic. To se děje díky promyšlenému managementu cestovního ruchu. Synergický efekt dobře funguje = poskytovatelé i uživatelé služeb jsou spokojeni.

KOZÍ DRÁHA NABÍZÍ SYMBIÓZU S CYKLOTURISTIKOU

Když byl v roce 2007 pravidelný provoz na Kozí dráze ukončen, developeři stavebních firem začali ihned snít o zakázce spočívající v přebudování drážního tělesa na cyklostezku. Z hlediska bezpečnosti dopravního provozu by to zcela jistě přínos mělo, protože souběžná teplická silnice č. 13 je pro cyklisty velmi riziková. Nicméně z pohledu dlouhodobého rozvoje cestovního ruchu ve východní části Krušnohoří se jako mnohem zajímavější jeví vybudovat novou cyklostezku víceméně souběžně s Kozí dráhou a vytvořit tak turistickou dopravní páteř celé oblasti, kde by se díky tomu mohl začít dynamicky rozvíjet šetrný cestovní ruch. S tím se vygeneruje příležitost pro rozvoj obcí, pokud by tyto dokázaly nových možností náležitě využít.

ŽELEZNICE A CYKLOTRASY

Již v tuto chvíli se Kozí dráha na svém úseku potkává s šesti značenými cyklotrasami směřujícími do atraktivních míst Krušných hor a Českého středohoří. Pravidelný provoz turistických vlaků s přepravou kol by pochopitelně byl velkou motivací pro vznik dalších nových tras v oblasti sportovních areálů Krupka a Telnice, ale i jinde. Zvýšil by se tím i počet výchozích míst na velmi oblíbenou krušnohorskou cyklistickou magistrálu č. 23 (v souvislosti s lanovkou na Komáří vížku). Není od věci připomenout skutečnost, že Kozí dráha se v Děčíně napojuje na mezinárodní dálkovou cyklistickou Labskou stezku, takže cykloturistům ubytovaným v Děčíně a okolí by se jejím využitím zpřístupnily excelentní jednodenní výlety (Tisá, Rájec, Sněžník...).

SPOJENÍ NĚKOLIKA VÝZNAMNÝCH TURISTICKÝCH OBLASTÍ

Za posledních deset let se cestovní ruch stal jedním z pilířů našeho národního hospodářství. Zatím se to projevuje zejména v excelentních lokalitách, které ale začínají vzhledem k návštěvnosti „praskat ve švech“. Proto by bylo žádoucí chytře distribuovat turistické návštěvníky do oblastí, kde je potřeba cestovní ruch naopak podpořit. Z tohoto pohledu může pomoci i Kozí dráha, jejíž jedna konečná stanice je v Děčíně - bráně Českého Švýcarska. Zejména v létě by se národnímu parku ulehčilo, pokud by se část turistů rozhodla vyrazit na výlet třeba do Krupky nebo na Duchcovský zámek.

NAPOJENÍ NA PAMÁTKY UNESCO

V roce 2019 byla oblast kolem obce Krupka zařazena na seznam památek UNESCO pod názvem „Hornická krajina Krupka“. To je zaručený způsob, jak do regionu přilákat ve velkém počtu turistické návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přináší to ale nejen vítané peníze, nýbrž i četné negativní dopady, jako je vysoký nárůst motorových vozidel. Kozí dráha, která obcí Krupka prochází, by mohla díky promyšlené strategii cestovního ruchu tyto dopady zmírnit a podpořit trend šetrné turistiky. Ale nejen to. Pravidelný železniční provoz by vytvořil lákavé propojení Krupky s dalšími památkami v okolí a vygeneroval by tak atraktivní turistické poznávací balíčky.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY

Kritici obnovení provozu na Kozí dráze často logicky argumentují, že pokud bude Kozí dráha sloužit hlavně turistům, koho bude vozit v zimě, kdy pěšáků i cyklistů výrazně ubývá? V tomto případě se nabízí zajímavý potenciál tkvící v podpoře zimních sportů a podnikání s tímto spojeným. Nejde jen o to, že na trase Kozí dráhy je sportovní areál Telnice. Necelých 200 m od zastávky v Bohosudově se nachází stanice lanovky na Komáří vížku, což je turistická atrakce sama o sobě, ale hlavně je to jeden ze strategicky významných výchozích bodů na Krušnohorskou běžkařskou magistrálu směřující východně ke Sněžníku a západně k Cínovci.

KOZÍ DRÁHA „ZLEGALIZUJE“ GASTRONOMICKÉ ZÁŽITKY

Moderní turistiku a gastronomii dnes již nelze od sebe oddělit. Dokonce vznikl nový pojem „gastroturistika“, který zahrnuje nejen cestování po vyhlášených restauracích, ale také ochutnávaní kvalitních regionálních produktů (alkoholické nápoje nevyjímaje). V tomto ohledu je však zákon neúprosný. Řidiči motorových vozidel i cyklisté mají smůlu. Naopak milci železniční nostalgie mají v tomto ohledu zelenou. Mohou si dopřát výborných místních piv (Ossegg, Nomád, aj.) i chutných lokálně vyrobených aperitivů (medoviny, jeřabinky, aj.) a pak si v povznesené náladě užít bezpečnou cestu vlakem k místu ubytování či domovu.

TURISTICKÁ SPOJKA K MOLDAVSKÉ DRÁZE

Dopravní politiku Ústeckého kraje je třeba pochválit za to, že podporuje provoz na železničních tratích s muzejním nebo turistickým provozem. V celém kraji je těchto tratí již 8 a označují se písmenem T. Například trať T1 se nazývá Kamenický motoráček. Ten vozí turisty v letní sezóně z České Kamenice do sklářského městečka Kamenický Šenov. Trať T3 je známá jako Zubrnický motoráček, což je dnes již slavná muzejní dráha z Ústí nad Labem do zubrnického skanzenu. V blízkém sousedství Kozí dráhy vede Moldavská horská dráha T8, což je technická památka umožňující přepravu pěších turistů i cyklistů z Mostu přes areál Bouřňák až na Moldavu. Výhledově se dokonce uvažuje o obnovení provozu do Německa. Turistické propojení Kozí a Moldavské dráhy zajišťuje 6 km dlouhá červená trasa z Oldřichova do Hrobu. Bylo by tudíž skvělé, kdyby „Kozina“ v brzké době rozšířila T rodinku železničních tratí našeho kraje.

VZPRUHA PRO NOVÉ REKREAČNÍ AREÁLY

Zajímavý pohled na věc nabízejí nové rekreační areály, které nyní vznikají v oblasti vytěžené teplické uhelné pánve. Bývalé zatopené doly a lomy nabývají po rekultivaci podoby rekreačních vodních ploch. Jedním z nich je například jezero Barbora disponující eurocampem a přírodní pláží. Koupání je zde neplacené a lze provozovat vodní rekreační sporty. Jezero je od konečné stanice Kozí dráhy Oldřichov u Duchcova vzdáleno pouhých 500 m a návštěvníkům východních Krušných hor se tak nabízí další zpestření pobytu (po tůře se jít vykoupat, či naopak).

KOZÍ DRÁHA BY SE MĚLA PŘIZPŮSOBIT NOVÝM POTŘEBÁM

Jak jsem se snažil nastínit, využití Kozí dráhy nespočívá v dopravní službě pro obyvatelstvo regionu. To pravděpodobně bude raději dál využívat automobily nebo přístupnější a pravidelnější autobusovou dopravu. Nicméně pro turistiku a cestovní ruch může mít tato železniční trať význam zásadní. Turisté většinou preferují nevšední zážitky, mezi které jízda vlakem patří. Při podrobném studiu mapy vyplývá, že by celé věci prospělo přehodnocení počtu a umístění zastávek a stejně tak i způsobu dopravy. Určitě by neměla chybět velká kapacita pro přepravu kol, ale za úvahu by stálo zařazení kavárenských a vyhlídkových vozů do vybraných souprav, podobně, jako to mají některé turistické železnice v sousedním Německu.

DO ROKA A DO DNE
Pravděpodobně se mi nepodařilo sumarizovat celý potenciál, který může mít obnovení provozu na Kozí dráze. Tento článek nechť vážený čtenář bere jako příspěvek do mlýnice názorů. Osobně přeji „Kozině“, pakliže by se nepodařilo její slibované oživení realizovat již letos, aby se tak stalo podle výroku jejího slavného jmenovce „do roka a do dne“.

Fotografie k článku:

Zittauer Smallspurbahn - Žitavská úzkorozchodná dráha Kamenický motoráček Moldavská dráha - stanice Osek Komáří vížka - Krušné hory Krušnohorská magistrála v zimě Pohled z Děčínského Sněžníku. Rozhledna Děčínský Sněžník Tiské stěny Cyklisté na Cínovci. Krušné hory - Fojtovice Pivo Ossegg

Související odkazy:

MAPADALŠÍ INFO
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: