Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

PROFIL AUTORA:

Václav Novotný

Co o sobě píše:

Člen KČT od roku 1973. Od roku 1973 jsem členem odboru turistiky v Litvínově. Po prvním výletu na 7. Slovenském srazu turistů Mlynky - Dedinky ve Slovenském ráji jsem propadl lyžařské turistice. V letech 1975 – 1986 jsem založil a vedl turistický oddíl mládeže. V r. 1976 jsem se stal se cvičitelem pěší turistiky III. třídy, v r. 1979 cvičitelem lyžařské turistiky II. třídy. V letech 1978 – 1988 jsem ve výboru Svazu turistiky OV ČSTV Most vedl komisi lyžařské turistiky. V lednu 1989 jsem zakládal nový odbor turistiky MM Litvínov. S malou přestávkou jsem byl jeho předsedou do roku 2009, kdy se odbor sloučil s KČT Litvínov. Kolem roku 1999 jsem byl v redakční radě časopisu Turista. Prostřednictvím vnučky Karla Líma jsem se podrobně seznámil s tímto velikánem krušnohorské organizované turistiky. Stal se mi vzorem a jedním z důvodů, proč jsem připravoval a našel další nadšence a následně vedl 8. Český zimní sraz turistů 2004 Litvínov – Moldava v Krušných horách. Po 14 letech se tak obnovila tradice českých zimních srazů. V srpnu roku 2006 jsem připravil a vedl 6denní příjezdovou cyklojízdu Na kole Krušnými horami na Letní sraz turistů do Krásné Lípy. K 120. výročí založení KČT jsme s Karlem Punčochářem napsali Historii organizované turistiky v Ústeckém kraji.

Kontakty:

Telefon:

Mail: vaclav_novotny@volny.cz