Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Redakce Turistického magazínu

Poslání Turistického magazínu

Vážení přátelé, Turistický magazín, na jehož stránkách se nacházíte, vznikl v roce 2018 u příležitosti významného 130. výročí založení Klubu českých turistů, což je dnes jedna z největších zájmových organizací v České republice. Posláním tohoto magazínu, jehož redakce úzce spolupracuje s oblastním výborem KČT Ústeckého kraje a všemi jeho odbory, je popularizace organizované turistiky a také krásných míst, které jsou propojeny turistickými trasami.

Poděkování značkařům KČT

Značkařům KČT věnuje Turistický magazín zvláštní pozornost, neboť právě jejich zásluhou můžeme po Ústeckém kraji bezpečně putovat pěšky, na kole i na lyžích. Je potřeba vědět, že systém turistického značení, který u nás máme, je považován za jeden z nejlepších na světě. Jen na území Ústeckého kraje pečují značkaři o 3072 km pěších tras a 1580 km cyklotras (stav k roku 2020). O tom, co všechno tato záslužná dobrovolná práce obnáší, si můžete přečíst v Turistickém magazínu.

Archiv turistických vědomostí

Klub českých turistů je organizace s úctyhodnou tradicí. V jeho řadách je mnoho pamětníků, kteří jsou doslova chodícími encyklopediemi s obrovským množstvím znalostí a turistických zkušeností. Úkolem Turistického magazínu je tyto informace zachovávat a zpřístupňovat veřejnosti. Nikdo z nás tu nebude věčně a byla by velká škoda, kdyby se vědomostní potenciál členů KČT nezachoval. Z téhož důvodu se Turistický magazín věnuje profilům výrazných turistických osobností, které jsou pro ostatní vzorem a příkladem.

Svobodná platforma pro publikování

Turistický magazín umožňuje volné publikování členům KČT i externím autorům. Je možné také publikovat články propagační povahy, nicméně umístění reklam a komerčních článků je zpoplatněno - je to zdroj financování tohoto média. Děkuji tímto všem partnerům, kteří vydávání Turistického magazínu podporují. Je na místě zdůraznit, že vydavatel důsledně nevyužívá dotace ze zdrojů EU z důvodu zachování nezávislosti a objektivity.

Čtenáři Turistického magazínu

S velkou radostí sleduji statistiky návštěvnosti, které svědčí o vzrůstající oblibě Turistického magazínu. Přestože zajímavým výletním cílům v Ústeckém kraji se věnuje bezpočet jiných portálů, mám za to, že čtenáři oceňují, že se na věc díváme z jiného úhlu. Všímáme si nejen cílů samotných, ale hlavně jejich návštěvníků - turistů. Jako jedno z mála médií popularizujeme organizovanou turistiku, a to včetně její historie. Máme přímý vhled do života Klubů českých turistů v Ústeckém kraji, jejichž aktivity a akce pro veřejnost zveřejňujeme. Děkuji všem čtenářům za jejich přízeň a pokud je tato opravdu vážná, můžete si objednat odběr Turistického magazínu.

Ochrana autorských práv

Ačkoli historie Turistického magazínu není dlouhá, o jeho kvalitě svědčí již několik případů převzetí jeho obsahu bez souhlasu autorů, což je v současné době protiprávní přestupek. Takovéto zjištění řešíme nejprve vystavením faktury dotyčnému subjektu, po němž, v případě nezaplacení, následují další kroky dle autorského zákona (121/2000 Sb.). Proto zde zdůrazňuji, že všechny texty a fotografie v Turistickém magazínu, za jejichž obsah zodpovídají publikující autoři, jsou chráněny dle zákona a bez souhlasu redakce a autorů není jejich převzetí, kopírování a publikování na jiném místě dovoleno.

Pište do redakce Turistického magazínu

Vážení přátelé, budu velmi rád, pokud budete mít zájem podělit se o pocit z Turistického magazínu. Kromě toho, že můžete připojit svůj komentář k obsahu každého článku (přímo pod článkem), můžete psát své názory, nápady, návrhy, připomínky na adresu:

redakce@turisticky-magazin.cz

Přeji Vám inspirativní čtenářské zážitky!
Martin Zíka - editor Turistického magazínu
Informace o vydavateli:

TURISTICKÝ MAGAZÍN

Průvodce turistů nejen Ústeckým krajem

Vydavatel: Martin Zíka - mediální služby

Karlova 2700, 407 47 Varnsdorf

IČ:72700076

Tel.: 775 855 303

Mail: zika@asram.cz

Web: www.asram.cz


PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: