Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Šluknovsko

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

O ČEM PÍŠE:

ŠPIČÁK U VARNSDORFU

Vrchol na státní hranici 544 m n. m.

Dříve rozhledna s horským hotelem (dnes rozvaliny)

Žlutá turistická trasa

Dostupné na kole

Výhledy na Varnsdorf, Studánku a Krušné hory

ŠPIČÁK U VARNSDORFU

Vrchol na státní hranici 544 m n. m. • Dříve rozhledna s horským hotelem (dnes rozvaliny) • Žlutá turistická trasa • Dostupné na kole • Výhledy na Varnsdorf, Studánku a Krušné hory

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 12.11.2019

AKTUALIZACE: 11.5.2020

Klub českých turistůRozhledna - vyhlídka

Rubrika: Chaty a základny / Rozhledna - vyhlídka

Region: Šluknovsko • Destinace: mimo destinaci

VARNSDORFSKÝ ŠPIČÁK OPĚT ČEKÁ NA ROZHLEDNU

Nejvýchodnější vrchol Ústeckého kraje měl už tři rozhledny. Všechny vyhořely.

Osud rozhleden na varnsdorfském Špičáku je vskutku pohnutý. Několikrát se místní patrioti zpočátku úspěšně pokusili na tomto 544 m n. m. vysokém znělcovém vrcholu vybudovat rozhlednu i s restaurací, ale vzhledem k tomu, že místo se nachází těsně u hranice, nepodařilo se žádnou z těchto staveb zachovat. Hlavním problémem byly dramatické dějinné události. A tak titul „nejvýchodnější rozhledna Ústeckého kraje“ zatím drží Hrádek, taktéž ve Varnsdorfu.

Špičák u Varnsdorfu - Lužické hory

Foto: Martin Zíka

Malá skalka na vrcholku varnsdorfského Špičáku poskytuje omezený výhled na město. Ten ale pomalu zarůstá. Horizontu dominuje Jedlová hora s Tolštejnem. Vpravo je vidět Hrádek.

Důvodem, proč se v minulosti stavěly rozhledny právě na Špičáku, byl výtečný výhled z jeho vrcholu. Za dobré viditelnosti lze pozorovat hlavní hřeben a některé významné vrcholy Lužických hor, Žitavské hory, dále pak značnou část Horní Lužice a hlavně město Varnsdorf s kulisou varnsdorfského Hrádku. Proto v dobách rozkvětu turistiky, která častokráte podněcovala i podnikatelskou kreativitu, rozhodli se varnsdorfští patrioti udělat ze Špičáku oblíbený cíl nedělních špacírů.

ŠPICOVÉ VÝHLEDY ZE ŠPIČÁKU LÁKAJÍ TURISTY STÁLE

První dřevěnou vyhlídku na Špičáku (tehdy Spitz Bergu) zřídil varnsdorfský Horský spolek už na konci devatenáctého století. Město Varnsdorf bylo tehdy na vrcholu svého průmyslového rozvoje. Lidé měli zájem sledovat své velkolepé dílo z ptačí perspektivy a přitom se nalokat čerstvého vzduchu, kterého dole v údolí plném komínů nebylo nazbyt. Toho využil podnikavý hostinský Kühnel, jenž získal od majitele pozemků (kníže Lichtenštejn) souhlas s výstavbou výletní restaurace s vyhlídkovou věží. Špičák tehdy nebyl celý porostlý hustým lesem a skýtal tak příležitost pro tehdy nový sport - skilaufen. Celoroční provoz výletního restaurantu začal v roce 1898 a dařilo se dobře až do roku 1898, kdy prosperující restaurace i s vyhlídkovou věží lehla popelem.

JE ŠPIČÁK PROKLETÝ?

Franz Kühnel ale nebyl padavka. Ihned po katastrofě se pustil do práce a následujícího roku otevřel na vrcholu hostinec nový. Netušil však, že toto místo je možná prokleté, neboť roku 1915 se ohnivý kohout zakousl do jeho živnosti podruhé, což znamenalo na dalších patnáct let konec s podnikáním na Špičáku. Magická síla kopce však přitahovala dál. Roku 1930 se objevil další odvážlivec, Josef Grünwald, který na vrcholu zřídil nejprve malý letní výčep. Ten pak opatrně rozšiřoval do podoby restaurace s prosklenou vyhlídkou. Ta sice přečkala druhou světovou válku, ale protože původní německé obyvatelstvo muselo z velké části město Varnsdorf opustit a Špičák samotný se následně dostal do nepřístupné pohraniční zóny, byl osud i této stavby zpečetěn. Nejprve ji užívala pohraniční stráž, ale po dalším vyhoření zůstaly na místě brzy jen rozvaliny. Ty jsou těsně pod skalnatým vrcholem patrné dodnes.

NOVÁ ROZHLEDNA NA OBZORU - MĚLA BY PODPOŘIT CESTOVNÍ RUCH

Po listopadovém převratu se ve Varnsdorfu mnohokrát debatovalo o tom, zda by nebylo pro rozvoj turistického ruchu dobré rozhlednu na varnsdorfském Špičáku v nějaké podobě obnovit. Některé velké fabriky zaměstnávající tisíce místních lidí přišly na buben a tak se začalo uvažovat o nových příležitostech pro hospodářskou udržitelnost města. Stávající vedení města sice v rozvoj cestovního ruchu moc nevěří, nicméně myšlence obnovení rozhledny celkem fandí. Dokonce došlo ke zpracování architektonického návrhu celokovové vyhlídkové věže (tudíž raději nehořlavé), ale v první vlně nadšení se nepodařilo získat dotaci na realizaci. Následně se objevila ochota rozhlednu financovat z vlastních prostředků města (proběhlo o tom veřejné hlasování), proti tomu se zase postavili údajně někteří místní aktivisté.

VÝHLEDY POSTUPNĚ ZARŮSTAJÍ - ATRAKTIVITA MÍSTA KLESÁ

Vidina, že turisté z blízkého i vzdálenějšího okolí (z Čech i Německa) budou brzy motivování vyrazit na varnsdorfský Špičák kvůli nové rozhledně, zůstává zatím jen na papíře. Do hry se totiž navíc vložily restituční nároky bývalého majitele pozemku a je pochopitelné, že městu se nechce investovat do cizího, dokud nebudou vyjasněna vlastnická práva. I přesto turistickým návštěvníkům Varnsdorfu doporučuji navštívit tuto nejvýchodnější horu Ústeckého kraje po modré a pak žluté turistické trase (od železniční stanice Varnsdorf je to necelých 5 km) a dále pokračovat k dalšímu zajímavému místu, jímž je varnsdorfský Hrádek. Odměnou jim bude pěkný výhled na město. Zatím, neb i tento již začíná zarůstat okolními stromy.

ROZHLEDNA S RESTAURACÍ, TAKOVÝ JE KOLORIT HORNÍ LUŽICE

Do doby, než se gordický uzel omotaný kolem nové rozhledny na Špičáku rozsekne, může se město plně koncentrovat právě na dokončení plánovaných záměrů na Hrádku, což by místnímu cestovnímu ruchu rozhodně prospělo. A třeba někoho napadne zřídit turistickou osvěžovnu i na Špičáku, podobně, jak je tomu dobrým zvykem na každém druhém významnějším kopci v celé sousední Horní Lužici. Někdy nebývá na škodu nechat se inspirovat dobrým příkladem.

STAČILA BY STYLOVÁ DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA

Jak bylo uvedeno, záměr nové rozhledny vyžaduje nemalou investici a dohodu s majitelem pozemku. Na druhou stranu však nelze přehlížet skutečnost, že současný stav varnsdorfského Špičáku je jednou z nedůstojných turistických vizitek, které městu nedělají dobrou pověst. A tak by stálo za úvahu zaměřit se alespoň na zkultivování místa, stávající ruiny upravit tak, aby byly zajímavou upomínkou na historii a na vrcholu vybudovat méně nákladnou dřevěnou vyhlídku, například na způsob vyhlídky na vrchu Stropník v Krušných horách (viz odkaz pod článkem).

Fotografie k článku:

Špičák u Varnsdorfu - Lužické hory Restaurace s vyhlídkou na varnsdorfském Špičáku - situace k roku 1933 Špičák a Varnsdorf Varnsdorfský Hrádek ze Špičáku. Varnsdorf ze Špičáku Ruiny poslední restaurace na Špičáku - stav 2019 Turistická hra - Špičák u Varnsdorfu

Dostupnost po značených trasách:

K vrcholu Špičáku, který je dostupný po lesní cestě i na horském kole, se dostanete po žluté turistické trase ze dvou směrů. Buď od hraničního přechodu Varnsdorf - Grossschönau nebo od Hrádku.


Pozn.: O značené trasy v Ústeckém kraji pečují dobrovolní značkaři Klubu českých turistů.

Související odkazy:

MAPADALŠÍ INFO
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

Komentováno: 27.01.2020

Jen aby to zase nebyly zbytečně vyhozené peníze? Kolik Varnsdorfáků tam za rok vyleze?

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: