Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Šluknovsko

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 17.1.2020

AKTUALIZACE: 26.7.2020

Sakrální památka

Rubrika: Sakrální památka

Region: Šluknovsko • Destinace: České Nizozemí

KDE MAJÍ KOSTEL BEZ VĚŽE?

Kostel sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu by mohl zachránit cestovní ruch

Nabízím trochu neobvyklou pozvánku na zajímavé místo, kde stranou pozornosti turistické veřejnosti stojí architektonický unikát Ústeckého kraje. Nevede k němu žádná turistická trasa ani naučná stezka. Dokonce ani většina místních obyvatel, kteří chodí denně kolem, netuší, co se skrývá uvnitř kostela svatého Karla Boromejského, kterému se tu neřekne jinak, než kostel „bez věže“.

Kostel sv. Karla Boromejského (bez věže) ve Varnsdorfu

Foto: Martin Zíka

Kostel svatého Karla Boromejského ve Varnsdorfu náleží i přes to, že je nedostavěn, mezi nejkrásnější sakrální památky Ústeckého kraje.

Rád bych tímto článkem nabídl důvod k zamyšlení na téma rozvoje cestovního ruchu. Mám za to, že někdy stačí jen otevřít oči a místo tvrzení „u nás není pro turisty nic zajímavého“ je lepší se snažit trochu víc odhalovat dosud skryté potenciály. Jistě není jednoduché udělat z církevního objektu turistickou atrakci, ale za pokus by to možná stálo. Mohlo by se totiž stát (jako v mnoha jiných případech), že podobné pamětihodnosti rychle zpustnou a záhy zmizí navěky.

KAREL BOROMEJSKÝ TU MĚL MÍT SKVĚLÝ SVATOSTÁNEK

Z architektonického hlediska se podle tvrzení spolku přátel muzea Varnsdorf v případě kostela „bez věže“ jedná o čistou gotiku, ačkoli postavenou v době dlouho po středověku (tedy novogotiku). Z historického pohledu je kostel svatého Karla Boromejského vlastně novostavbou, kterou se ale nepodařilo dokončit. Na počátku dvacátého století zažívalo město Varnsdorf (vzniknuvší spojením několika vsí dohromady) skvělý rozmach. Bylo tehdy centrem průmyslově nejrozvinutějšího regionu celé rakousko - uherské monarchie. Velká nabídka pracovních příležitostí pochopitelně znamenala významný nárůst velmi pobožného katolického obyvatelstva (většinou německé národnosti).

KOSTEL BEZ VĚŽE - UNIKÁT NEDOPATŘENÍM

Starší barokní kostel na druhém konci města přestal brzy stačit poptávce a protože v bohatém městě bylo dost kapitálu, vznikl záhy spolek pro výstavbu nového okázalého chrámu podle projektu místního architekta Antona Möllera. Finanční prostředky na stavbu poskytla obec věřících, kteří se na nový svatostánek jistě velmi těšili. Roku 1903 byl posvěcen základní kámen a již roku 1912 proběhlo vysvěcení stavby, a to ještě před jejím dokončením, jen aby už mohla sloužit k bohoslužbám. Kostelu, který měl Varnsdorfu dát punc významného regionálního centra, stále chyběla plánovaná vysoká, štíhlá věž, která by se dozajista stala hlavní dominantou města..., nebýt nepříznivých dějinných okolností.

MEZI ZBRANĚMI MÚZY MLČÍ

Dříve, než se kostel svatého Karla Boromejského ve Varnsdorfu podařilo dokončit, začala první světová válka. Církev svatá požehnala zbraním na všech stranách a lidé měli rázem jiné starosti. Řemeslníci byli odvedeni na bojiště po celé Evropě, z nichž se mnozí již nevrátili. Taktéž peníze byly potřeba více na kanóny, než na svatostánky a jiné bohulibé účely. Rozestavěná věž kostela se tedy provizorně zastřešila a doufalo se, že se dostaví později. A u toho zůstalo více než sto dalších následujících let.

NEBYLA MOTIVACE, NEBYLY OVEČKY

Po první velké válce přišla hospodářská krize, která vyústila ve válku další, ještě horší. A o tom, co se dělo v sudetském pohraničí po osvobození v roce 1945 není třeba se rozepisovat. Pochopitelně i z Varnsdorfu musela odejít většina původních obyvatel. Místo nich přišli lidé, kteří víru v církev svatou po předchozích zkušenostech ztratili. Též nová ideologie nepřála tomu, aby se projekt páně Möllera podařilo dokončit. Po sametovém převratu tomu nebylo jinak, přestože nutno zmínit nemalé úsilí správce farnosti Alexeje Baláže, který snil o dokončení kostelní věže, pro kterou nechal vyhotovit krásný nový dvou a půl tunový zvon od pasovské Ditrichovy dílny, který je dnes v kostele „deponován“.

PRO OBYVATELE VARNSDORFU SE STAL „KOSTEL BEZ VĚŽE“ POJMEM

Kdyby se dnes našel někdo, kdo by chtěl do dostavby kostela investovat, měl by asi nečekaný problém. Pojem „kostel bez věže“ se zažil místním obyvatelům až do morku kostí. A snad by tak říkali této sakrální památce dál i kdyby věž měla. Je to unikát, který široko daleko nemá obdoby. Prostě „na tu věž, kterou nemáme, si sáhnout nedáme“. Tací jsou již Varnsdorfané. Faktem ale zůstává, že pro zvídavé turisty by to mohl být zcela určitě právě z tohoto důvodu přitažlivý cíl.

ZA VSTUPNÉ BY TO STÁLO

Varnsdorfský kostel „bez věže“ je nádhernou stavbou nejen při pohledu z vnějšku. Také interiér návštěvníka okouzlí nejen architektonickým pojetím, ale i mnoha pozoruhodnými ukázkami uměleckého a řemeslného umu. Na rozdíl od jiných podobných kostelů zde na vás nepadá tíha ohromného prostoru vzbuzující boží bázeň. Řekl bych, že uvnitř je tak nějak milo. Přívětivé atmosféře hodně napomáhají krásné sochy světců, decentně zdobený interiér i netradiční oltář, barevné světlo vstupující dovnitř skrze vitráže v ohromných gotických oknech. Velmi pěkné jsou i obrazy jednotlivých zastavení křížové cesty, z nichž vyzařuje důstojný klid (místo obvyklých křečovitých grimas trýznitelů i trýzněného). A v rohu kostela před malým bočním oltářem odpočívá v pokoji i se svým srdcem velký zvon. Čeká až jednou...

CESTOVNÍ RUCH SE ZATÍM KOSTELU BEZ VĚŽE VYHÝBÁ

...jenže zub času hlodá dál a navzdory opravené střeše se už zakusuje i do kostela svatého Karla Boromejského ve Varnsdorfu. Přitom uběhlo už mnoho desítek let, kdy mohla být tato památka zpřístupněna turistické veřejnosti a získávat tak prostředky nutné alespoň na důstojnou údržbu. Kostel je zatím přístupný pouze na speciální objednání. Na webové stránce města Varnsdorf je uvedeno, že prohlídku lze telefonicky domluvit na děkanství (tel.:412 372 761). Též se tu konají občasné bohoslužby. Jednou do roka je možné nahlédnout dovnitř při konání celonárodní akce Noc kostelů.

VE VARNSDORFU MAJÍ KOSTEL ZASVĚCENÝ VYNÁLEZCI ZPOVĚDNICE

O Karlu Boromejském, jenž pocházel z italského šlechtického rodu, se praví, že měl v mládí vadu řeči, ale přesto se stal jedním z nejvýznamnějších katolických kazatelů 16. století. Na sklonku života se stal kardinálem v Miláně. Mimo jiné proslul tím, že zavedl zpovědnice ve formě uzavřené kabiny s mřížkou mezi knězem a věřícím, které při zpovědi poskytují potřebné soukromí a anonymitu. Karel Boromejský byl svatořečen v roce 1610 za své skutky, neboť usilovně pomáhal chudým a nemocným a žil příkladně asketickým životem.

Fotografie k článku:

Kostel sv. Karla Boromejského (bez věže) ve Varnsdorfu Kostel sv. Karla Boromejského (bez věže) - Varnsdorf Studie kostela sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu Kostela sv. Karla Boromejského (bez věže) ve Varnsdorfu Kostel sv. Karla Boromejského („bez věže“) - Varnsdorf Kostel sv. Karla Boromejského („bez věže“) - Varnsdorf - interiér Kostel sv. Karla Boromejského („bez věže“) - varhany Interiér kostela sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu. Zastavení na křížové cestě. Kostel bez věže ve Varnsdorfu - počínající chátrání Křížová cesta ve Varnsdorfu Turisté u kostela sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu.

Související odkazy:

MAPADALŠÍ INFO
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: