Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Šluknovsko

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 24.6.2019

AKTUALIZACE: 28.1.2020

Naučná stezka

Rubrika: Naučná stezka

Region: Šluknovsko • Destinace: Lužické hory

HORNICKÁ NAUČNÁ STEZKA „ÚDOLÍ MILÍŘKY“

Lužická porucha otevřela lidem bohatství vynesené z hlubin země

V nejvýchodnější části Ústeckého kraje nedaleko městečka Jiřetín pod Jedlovou na Děčínsku se nachází místo, kde se v dávné historii vynořily ze země rudné žíly obsahující drahé kovy a jiné zajímavé suroviny. Tomuto místu se říká „Údolí Milířky“. Lidé zde již v dávném středověku dokázali využít geologického zlomu táhnoucího se od Drážďan až k Jičínu.

Hornická naučná stezka Údolí Milířky.

Foto: Martin Zíka

Výchozí místo hornické naučné stezky „Údolí Milířky“ navazuje na žlutou turistickou trasu z Dolního Podluží do Jiřetína pod Jedlovou.

K údolí Milířky doporučuji vyrazit po žluté turistické trase od autobusové zastávky Dolní Podluží - Drůbežárna (linka Děčín - Varnsdorf). Lesní stezka pod hřebenem Rohál vás dovede přímo k výchozímu místu naučné stezky v údolí potoka Milířka, jehož vody v dávné historii pomáhaly při těžbě rud a křemene. Stezka nacházející se v katastru a péči obce Dolní Podluží, je dnes pěkně udržovaná, dobře vyznačená a vybavená informačními panely. Celý okruh naučné stezky je dlouhý jen 5 km, ale připravte se na solidní převýšení nad 200 m. Uhlířská cesta stoupá údolím nejprve mírně kolem Knížecí studánky, kde si můžete nabrat pramenitou vodu. Hned u ní je první mřížemi zabezpečená štola.

OSM ZASTAVENÍ HORNICKÉ NAUČNÉ STEZKY „MILÍŘKA“

Sledujte pečlivě okolní terén. Kromě informačních cedulí v místech osmi zastavení (1. Údolí Milířky - úvod, 2. Štola u Knížecí studánky, 3. Štola Milířka, 4. Důl Berghaus, 5. Lom Bergwerkloch, 6. Lom na Čertově pláni, 7. Lužická porucha, 7. Šachta na Kozím hřbetu) určitě zpozorujete mnoho stop po dávné těžební činnosti. Zde se od šestnáctého století dřeli horníci v dost neutěšených podmínkách a snažili se vykutat si lepší život. Drtivá většina z nich tu ale zanechala své zdraví a k pánu se odebrala ve věku mezi třiceti až čtyřiceti lety. Traduje se, že několikanásobné vdovectví bylo u žen ze Sankt Georgenthalu (dnes Jiřetína) běžnou záležitostí.

NAHORU KOLEM LOMU NA KŘEMEN

Cesta od výchozího místa naučné stezky nabývá postupně strmosti. Můžete zkoumat okolí štoly Milířka, která je také zabezpečená proti vstupu, neboť je chráněným zimovištěm netopýrů. Za obhlídku stojí terén u bývalého dolu Berghaus a ještě výše se nachází dávno již nefungující křemenný lom Bergwerkloch kdysi zásobující surovinou sklárny v údolí. Po prudkém stoupání se ocitnete na turistickém rozcestí Pod Ptačincem. Mimochodem „Uhlířskou cestu“ je možné vyjet i na kole, ale je to opravdu výkonnostní bonbónek pro zdatné sportovce.

A DOLŮ KOLEM LOMU NA PÍSKOVEC

Od rozcestníku vede naučná stezka vodorovným úsekem po lesní silničce a pak následuje klesání pěšinou. Pěšina dál pokračuje souběžně s červenou magistrálou E3 kolem kamenolomu Na Čertově pláni a znovu klesá kolem dalších důlních zajímavostí (např. šachta na Kozím vrchu) do výchozího bodu, kde se napojíte na žlutou turistickou trasu vedoucí do Jiřetína. Pokud Vám ještě zbude dost času, můžete si po červené značce vyšlápnout na hrad Tolštejn, kde je příjemná restaurace a vyhlídka. Zvolíte-li raději žlutou značku do Jiřetína, čekají vás pěkné výhledy na zříceninu tohoto hradu.

PROČ SE OBJEVILO STŘÍBRO PRÁVĚ ZDE, ANEB CO JE LUŽICKÝ ZLOM

Lužický zlom (nebo také „Lužická porucha“) je 110 kilometrů dlouhá tektonická linie táhnoucí se od Drážďan podél severního okraje Lužických hor a Ještědského hřbetu až k Jičínu. Lužický zlom vznikl v období třetihor, kdy byla masivní žulová kra vyzdvižena nad povrch české křídové pánve a s tím byly vyvlečeny i horniny obsahující rudná ložiska. Právě díky tomu se například v Lužických horách v okolí hradu Tolštejna zpřístupnily lidem stříbronosné žíly. Jakmile byly tyto objeveny středověkými prospektory, následná těžba na sebe nenechala dlouho čekat.

MĚSTEČKO JIŘETÍN VZNIKLO DÍKY HORNÍKŮM

Slibný výskyt rud v okolí hradu Tolštejna už v šestnáctém století lákal lidi zdaleka, aby zde hledali živobytí spojené především s hornickou a hutní činností. To samozřejmě skýtalo příležitost mnoha dalším řemeslníkům. Došlo ke zvýšené kumulaci obyvatelstva. Dobývání stříbra bylo podporováno šlechtou kvůli bohatství potřebnému k upevňování moci. Proto majitel panství a nedalekého hradu Tolštejna Jiří ze Šlejnic nechal v roce 1539 založit obec Sankt Georgenthal (Svatý Jiří v Oudolí), dnešní Jiřetín pod Jedlovou. Městečko bylo po celé období dolování organizačním i správním centrem těžební činnosti v okolí, dnes je to především památkově chráněná zóna s muzeem hornictví umístěném na faře (vedle kostela na náměstí - o vstupu do muzea vám ochotně poskytnou informace v centru Tolštejnského panství na náměstí).

CHCETE SI PROJÍT ŠTOLU?

Při průzkumu hornické naučné stezky v údolí Milířky vás určitě napadne, jaké by to bylo, vlézt dovnitř některé ze štol. Je to možné a to dokonce bezpečně a s odborným výkladem. Takže celý výlet doporučuji ukončit návštěvou jediné aktuálně přístupné štoly Svatého Jana Evangelisty, kterou najdete přibližně půl kilometru od jiřetínského náměstí u výpadovky na Děčín. Díky tomu si můžete udělat obrázek, jak to v takové rudné štole vypadá a co všechno s dolováním souviselo. Podrobnější informace najdete v jiném článku (viz odkaz pod níže). Prohlídky se dějí od května do září v čase mezi 10.00 a 16.00. Délka prohlídky je přibližně 50 minut (záleží na zvídavosti návštěvníků). Informace a objednávky je možné řešit na čísle 607 856 819.

Fotografie k článku:

Hornická naučná stezka Údolí Milířky. Potok Milířka v Lužických horách Štola u Knížecí studánky - údolí Milířky v Lužických horách Vchod do štoly v údolí Milířky - Lužické hory Pohled do štoly v údolí Milířky v Lužických horách. Zatopený vstup do štoly v údolí Milířky. Dobová kresba dolování stříbrných rud - naučná stezka Údolí Milířky.

Dostupnost po značených trasách:

Celý okruh naučné stezky měří cca 5 km.


Část naučné stezky „Údolí Milířky“ vede souběžně s červenou dálkovou trasou E3, která přichází od hradu Tolštejna a dále pokračuje přes horu Luž.


Ve svém horním úseku se naučná stezka „Údolí Milířky“ setkává s modrou trasou vedoucí z Dolního Podluží do Nové Huti a dále (tzv. Lužická Hřebenovka).


K výchozímu místu naučné stezky „Údolí Milířky“ se dostaneme nejlépe po žluté trase z Jiřetína pod Jedlovou (bus). Přes osadu Lesné je to 2,5 km.


Pozn.: O značené trasy v Ústeckém kraji pečují dobrovolní značkaři Klubu českých turistů.

Související odkazy:

MAPADALŠÍ INFO
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: