Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Litoměřicko

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 05.11.2019

AKTUALIZACE: 12.11.2019

Klub českých turistůHory - vrcholy

Rubrika: Pozvánka na akci / Hory - vrcholy

Region: Litoměřicko • Destinace: České středohoří

Z VRCHU RADOBÝL BĚHEJTE POMALU

Fešácký kopec nad Litoměřicemi nepotřebuje rozhlednu

Radobýl v Českém středohoří mám moc rád z několika důvodů. Jeho snadno dostupný vrchol mi připomíná veselé zážitky z každoročního žernoseckého vinobraní. Ale hlavně jsou z Radobýlu mimořádné výhledy na řeku Labe, která se jako stříbrná stužka vine ze směru od posvátné hory Říp, aby pak zmizela v kaňonu Porty Bohemicy.

Radobýl - pohled na České středohoří.

Foto: Martin Zíka

To se ví, že zážitek z Radobýlu rád sdílím s kamarády. Na snímku turistický vůdce Karel Veselý z KČT Děčín pozoruje sklizené vinice. V pozadí Porta Bohemica (pod Kletečnou) a první dáma Českého středohoří - Milešovka.

Tím ale vizuální rozkoš zprostředkovaná kruhovým výhledem z 399 m n. m. vysokého Radobýlu zdaleka nekončí. Miluji pohled na spořádanou osnovu nedalekých žernoseckých vinic táhnoucích se od Kalvárie až k úpatí Radobýlu, které do doby, než tu vznikl kamenolom, pokrývaly i jeho úbočí. Lom do hory vykousl mohutný zub a tím jí dal současný charakteristický tvar. Ve skalní stěně mohou návštěvníci obdivovat čedičové sloupce prozrazující kudy tekla láva, když byl Radobýl před miliony let sopkou.

SKVĚLÉ VÝHLEDY NA ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Pakliže od zmíněných vinařských tratí odkloníte svůj zrak západním směrem, uvidíte za Žernoseckým jezerem, což je vlastně zatopená píšťanská pískovna, úchvatné panorama nejvýznamnějších vrcholů Českého středohoří. Mezi nimi bezkonkurenčně dominují Lovoš s Milešovkou a Kletečnou. Pod nimi pak krajinu dotvářejí kopečky menší, které mají své vrcholky ozdobeny siluetami hrádků. To svědčí o tom, že od dob středověku, a možná ještě mnohem dříve, tu lidská píle nezahálela.

POSEZENÍ NA VRCHOLU RADOBÝLU

Takto bych mohl popisovat scény obklopující Radobýl ve všech směrech, ale bude lepší, když si sbalíte batůžek a mapu, třeba i tu elektronickou, a vylezete na vrchol k mohutnému železnému kříži a odtud si prostudujete všechno pěkně sami. Máte-li fotoaparát, určitě ho přibalte k užitečné zátěži. Výlet na Radobýl můžete spojit třeba i s malým piknikem, neboť zastavit se na tomto místě na delší čas určitě stojí za to.

RADOBÝL - POKLADNICE ZAJÍMAVOSTÍ

Co se Radobýlu samotného týče, ten byl zachráněn před vytěžením v roce 1966, kdy byl vyhlášen přírodní památkou. Důvodů k tomu bylo několik. Předně je tato hora významným krajinným prvkem a dominantou královského města Litoměřic. Dále pak je cennou přírodní lokalitou s výskytem mnoha zajímavých rostlinných a živočišných druhů. V neposlední řadě má hora též archeologický význam. Když zabrouzdáte v hlubokých vodách internetu, tak se pod klíčovým slovem „Radobýl“ dozvíte opravdu hodně. Například i velmi smutnou historii nacistické podzemní továrny Richard, jejíž štoly se zakously do severního úpatí hory.

MÁCHŮV POSLEDNÍ KOPEC

Veškeré výše zmíněné důvody významu a slávy Radobýlu však zastiňuje historický fakt, že právě jeho vrchol byl tím posledním, který navštívil slavný poeta a neúnavný turista Hynek Mácha. V neděli 23. října roku 1836, právě ve chvíli, kdy obklopen inspirující scénou Českého středohoří dokončoval svou báseň Cesta z Čech, vypukl v Litoměřicích požár. Hned se bez váhání rozběhl dolů, aby pomohl s hašením, přičemž si ale způsobil infekční onemocnění, kterému 6. listopadu podlehl. A proto i já v titulku tohoto článku nabádám, běhejte, prosím, z Radobýlu pomalu. Je to bezpečnější.

TURISTICKÁ SVATYNĚ

Jak dobře vím, mezi turisty z širokého okolí nejsem sám, kdo musí vystoupit na Radobýl alespoň jednou ročně. Činím tak zpravidla na konci září v době žernoseckého vinobraní (a vynikající viditelnosti), kdy vrchol hory pohodlně zdolám po žluté značce z Litoměřic, pak se kousek vrátím a po silničce přes Michalovice a Malíč sejdu do Žernosek. Neméně krásný výlet na Radobýl můžete podniknout i výletní lodí (tarif DÚK), kdy vystoupíte na přístavišti v Žernosekách a po labské stezce dojdete do Žalhostic, odkud Vás k vrcholu dovede taktéž žlutá značka pokračující dále do Litoměřic. To jest město kavárnami a hospůdkami oplývající, kde znavený turista rozkošné ukončení výletu podniknou bez váhání může.

Fotografie k článku:

Radobýl - pohled na České středohoří. Radobýl a Velké Žernoseky - České středohoří Radobýl - vrcholový kříž. Radobýl - pohled na Říp Litoměřice z Radobýlu Výletní loď Porta Bohemica Vinobraní Velké Žernoseky

Dostupnost po značených trasách:

Přes vrch Radobýl vede pouze jedna turistická značka, žlutá z Horního nádraží v Litoměřicích do stanice Žalhostice.


Dobře je Radobýl viditelný z Labské cyklostezky.


K Radobýlu se dá odbočit z cyklotrasy č. 3058.


Pozn.: O značené trasy v Ústeckém kraji pečují dobrovolní značkaři Klubu českých turistů.

KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: